שלום

ממוצע אימונים שבועי

0

מספר אימונים החודש

0

מספר אימונים השבוע

0

צ'אט עם שרון
Feb 25 מתן תשובה תוך 48 שעות

כדי להשתמש בצ'אט התחבר\י לחשבון

נשלח

חיטוב מקסימלי ב30 יום

יום 1

17 סטים / מזרן

יום 2

18 סטים / משקולות, כסא

יום 3

16 סטים / מזרן

יום 4

18 סטים / משקולות, כסא

יום 5

16 סטים / מזרון

יום 6

14 סטים / מזרן

יום 7

18 סטים / מזרן, גומיה

יום 8

16 סטים / מזרן

יום 9

18 סטים / מזרן, משקולות, כסא

יום 10

16 סטים / מזרון, 2 כסאות, משקולות 2 קג

יום 11

18 סטים / משקולות , מזרן

יום 12

18 סטים / משקולות, מזרן, 2 כסאות

יום 13

16 סטים / מזרון, 2 כסאות

יום 14

18 סטים / מזרן, גומיה

יום 15

18 סטים / משקולות, מוט עץ

יום 17

18 סטים / משקולות, מזרן

יום 18

17 סטים / מזרן

יום 19

18 סטים / משקולות, גומיה, כסא

יום 20

16 סטים / משקולות, כסא

יום 21

18 סטים / משקולות

יום 22

16 סטים / כסא, מזרון

יום 23

18 סטים / מזרן, משקולות

יום 24

15 סטים / מזרן, משקולות

יום 25

18 סטים / משקולות , מזרן

יום 26

16 סטים / מזרן, משקולות

יום 27

16 סטים / מזרון, 2 כסאות

יום 28

18 סטים / משקולות, מזרן, כסא

יום 29

17 סטים / מזרן

יום 30

16 סטים / מזרון, זוג משקוליות