שלום

ממוצע אימונים שבועי

0

מספר אימונים החודש

0

מספר אימונים השבוע

0

צ'אט עם שרון
Feb 25 מתן תשובה תוך 48 שעות

כדי להשתמש בצ'אט התחבר\י לחשבון

נשלח

5 דקות ביום למשך 45 יום

יום 1

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 2

6 סטים / מזרון
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 3

6 סטים / מזרון
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 4

6 סטים / מזרון
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 5

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 6

6 סטים / מזרון
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 7

6 סטים / מזרון
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 8

6 סטים / מזרון
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 9

6 סטים / כסא, מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 10

6 סטים / מזרן, 2 כסאות
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 11

6 סטים / מזרון
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 12

6 סטים / מזרון
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 13

6 סטים / כסא, מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 14

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 15

6 סטים / מזרן, 2 כסאות
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 16

6 סטים / מזרון
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 17

6 סטים / מזרון
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 18

6 סטים / כסא, מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 19

6 סטים / מזרן, 2 כסאות
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 20

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 21

6 סטים / מזרון
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 22

6 סטים / כסא, מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 23

6 סטים / מזרן, 2 כסאות
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 24

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 25

6 סטים / מזרון
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 26

6 סטים / כסא, מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 27

6 סטים / מזרן, 2 כסאות
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 28

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 29

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 30

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 31

6 סטים / מזרן, 2 כסאות
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 32

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 33

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 34

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 35

6 סטים / מזרן, 2 כסאות
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 36

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 37

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 38

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 39

6 סטים / מזרן, 2 כסאות
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 40

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 41

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 42

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 43

6 סטים / מזרן, 2 כסאות
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 44

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה

יום 45

6 סטים / מזרן
דרגת קושי: נמוך/בינוני/גבוה